• คำเอย
 • หล่าคำแพง
 • วาระเมิดใจ
ขอบคุณเสียงตอบรับ เพลงคำเอย
 • อัปรีย์
 • โตบ่เม่นเฮา โตบ่ฮู้ดอก
 • ขอบคุณที่รอ
 • กอดนั้น
 • ขาดใจตายกับหม่อง
 • อีสานเอ้ย
 • ลมคึดฮอด
 • ลมคึดฮอด
 • ให้อ้ายยืนหนึ่ง
 • คล้าย
 • แก้มแดงๆ