บริษัท เซิ้ง มิวสิก จำกัด


ที่อยู่ 88/58 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-960-360,063-850-0150
serng.music@gmail.com
เลขที่เสียภาษี 0335561000711

เพลงใหม่