บริษัท เซิ้ง มิวสิก จำกัด


ที่อยู่ 88/58 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
083-246-3936
serng.music@gmail.com
เลขที่เสียภาษี 0335561000711